browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Edukacja i zdrowie

EDUKACJA

Edukacja w Sudanie jest bezpłatna. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wielu od 6 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat. Następnie uczniowie rozpoczynają trzyletnią naukę w szkole średniej. Do 1990 roku edukacja składała się z trzech poziomów (6 lat + 3 lata + 3 lata).

Nauka odbywa się w języku arabskim. Szkoły znajdują się głównie w ośrodkach miejskich. Wiele z nich zostało zniszczonych w czasie wojny domowej. W Sudanie istnieje 19 uniwersytetów.

Młodzi mężczyźni mają obowiązek odbycia służby wojskowej przed zakończeniem edukacji. Z tego powodu, coraz mniej osób decyduje się na naukę w szkole średniej lub wyższej. Z rankingu Banku Światowego z 2002 roku wynika, że wskaźnik alfabetyzacji osób powyżej 15 roku życia był równy 60 %. Analfabetyzm wśród młodzieży w wieku 15-24 lat wynosił wówczas 23 %.

 

SŁUŻBA ZDROWIA

Opieka zdrowotna w Sudanie, poza dużymi ośrodkami miejskimi, jest bardzo słabo rozwinięta. W stolicy jest klika placówek zdrowotnych, jednak ich ilość nie jest wystarczająca, aby pomóc wszystkim chorym mieszkańcom. Plan polepszenia opieki zdrowotnej powstał 1970 roku, ale do tej pory, przede wszystkim z powodów finansowych, nie został zrealizowany.

Niestety, obywatele Sudanu potrzebują znacznie lepszej opieki medycznej. Mieszkańcy nierzadko cierpią z powodu głodu oraz takich chorób, jak malaria czy gruźlica.

Istnieje możliwość korzystania z prywatnych placówek medycznych, jednak wiąże się to z wysokimi kosztami.