browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Flaga i godło Sudanu – znaczenie i charakter

Posted by on 17 sierpnia 2020

Sudan jak każdy kraj posiada swoją flagę i godło. Aktualne symbole państwowe tego kraju zostały obrane odpowiednio w 1970 roku. Co oznaczają i jak wyglądają? I jak prezentowały się dawniej?

flaga sudanu

Flaga Sudanu dziś

Flaga, z której Sudan korzysta współcześnie, została oficjalnie zatwierdzona jako flaga państwowa 20 maja 1970 roku. Składa się z trzech horyzontalnych pasów w trzech kolorach (czerwonym, białym, czarnym) oraz zielonego trójkąta od strony masztu. Flaga ta pojawiła się po przejęciu władzy przez Dżafara Muhammada an-Numajriego w wyniku puczu wojskowego w 1969 roku.

Flaga Sudanu bazuje na Fladze Wyzwolenia Arabów, która również składała się z trzech pasów w tych samych kolorach, choć bez żadnych dodatków. Z niej czerpie również symbolikę, nawiązując zarazem do arabskiego oraz islamskiego charakteru i korzeni kraju.

W pierwowzorze górny czerwony pas symbolizuje przelaną krew, środkowy biały pas oznacza świetlaną przyszłość, a czarny życie przed rewolucją, w wyniku której na początku lat 50 dwudziestego wieku został obalony król Egiptu i Sudanu Faruk.

W fladze Sudanu czerwień to walka Sudanu o niepodległość oraz poświęcenie męczenników kraju. Biel oznacza ludzi, światło i optymizm. Ma też upamiętniać Ligę Białej Chorągwi – ruch niepodległościowy z lat dwudziestych dwudziestego wieku. Z kolei czerń reprezentuje sam Sudan. W języku arabskim słowo „sudan” oznacza „czarny”. Jest też odwołaniem do powstania mahdystów. Zieleń ma natomiast trojakie znaczenie. Kolor ten reprezentuje islam, rolniczy charakter kraju oraz jego pomyślność.

Flagi Sudanu we wcześniejszym okresie

Przed rządami an-Numajriego Sudan posiadał flagę w innych kolorach. I w tym wypadku składały się na nią trzy różnokolorowe pasy, ale były one barwy niebieskiej, żółtej i zielonej. Ta flaga obowiązywała od 1 stycznia 1956 roku, kiedy to Sudan odzyskał niepodległość. Kolory miały oznaczać:

  • dla koloru niebieskiego – Nil,
  • dla koloru żółtego – Saharę,
  • dla koloru zielonego – rolnictwo.

Flaga ta została obrana ze względu na swą neutralność. Nie godziła w interesy żadnej grupy etnicznej czy partii politycznej. Jak zostało to wspomniane, została zmieniona w roku 1970.

Jeszcze wcześniej na terytorium Sudanu używano dwóch flag – brytyjskiej oraz flagi Sułtanatu Egiptu. Terenami tymi zarządzały bowiem oba wspomniane państwa – Wielka Brytania i Egipt w ramach kondominium. Zdarzało się również, że w tym okresie była wykorzystywana również flaga brytyjskiego generalnego gubernatora, która na tradycyjnym zestawie krzyżów tworzących tzw. Union Jack miała umieszczony biały dysk, na którym widniał napis „Generalny Gubernator Sudanu”.

Z kolei pierwsze flagi, które można przypisać Sudanowi jako osobnemu bytowi państwowemu, to flagi używane w czasach Rewolucji Mahdiego oraz Państwa Mahdiego. Chodzi o czarną flagę, która służyła jednemu z kalifów Mahdiego przy rekrutacji części Arabów z zachodu kraju, a także bardziej kolorowe flagi z napisami w języku arabskim wykorzystywane przez pozostałych kalifów.

Sudańskie godło

Podobnie jak w przypadku flagi, pierwotne godło Sudanu powstało dopiero w 1956 roku, po odzyskaniu przez kraj niepodległości. To dlatego flaga gubernatorska miała w dysku napis zamiast zwyczajowego godła. Sudan do roku 1956 po prostu nie miał takiego symbolu. W 1970 roku zmieniono nie tylko flagę, ale i godło.

Pierwsze godło przedstawiało nosorożca otoczonego dwiema palmami oraz gałązkami drzewa oliwnego. Pod zwierzęciem umieszczony był napis z nazwą państwa: „Republika Sudanu”. Po zmianie znak przedstawia ptaka sekretarza trzymającego tarczę z okresu rządów Mahdiego z Sudanu. Na dwóch wstęgach, pod i nad ptakiem, znaleźć można dwa napisy. Ten nad ptakiem głosi motto kraju: „Zwycięstwo jest nasze”. Ten drugi powtarza za pierwszym godłem: „Republika Sudanu”.

Comments are closed.