browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przyroda

Północno-zachodnią część Sudanu zajmuje pustynia Sahara. Kierując się na południe krajobraz ulega zmianie. Zamiast pustyń, można zobaczyć półpustynie. Część Sudanu zajmują także niskotrawiaste sawanny, porośnięte akacjami i kolczastymi krzewami, a także sawanny wysokotrawiaste, gdzie można również zobaczyć baobaby i tamaryszki.

Zwierzęta zamieszkujące pustynie to, przede wszystkim, skorpiony, pająki, jaszczurki, węże, gryzonie oraz większe antylopy i gazele. Sawanny charakteryzują się bogatszą fauną. Na takich terenach żyją hieny, szakale, żyrafy oraz lwy.

W miejscach o dużej ilości opadów rosną lasy tropikalne. Wśród roślinności występuje głownie papirus i trzcina. Świat fauny jest bardzo bogaty. W wilgotnym lasach równikowych żyją krokodyle, hipopotamy, słonie, nosorożce, żyrafy, lwy oraz lamparty.

Zwierzęta zamieszkujące tereny Sudanu nie są bezpieczne z powodu organizowanych polowań. Coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem. W 2007 roku zorganizowano przewiezienie setek dzikich słoni. Dla ich bezpieczeństwa nie podano miejsca ich wywozu.

W Sudanie istnieją dwa parki narodowe, które znajdują się na liście światowych rezerwatów biosfery UNESCO. Należy do nich park Dindar, który znajduje się przy granicy z Etiopią oraz niewielki park Random.