browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacje dla turystów

Wiza

Polacy, aby odwiedzić Sudan, mają obowiązek posiadania wizy. Niestety, nie można jej otrzymać na lotnisku lub w porcie. Ubieganie się o wizę jest możliwe poprzez urząd konsularny w Sudanie. Możliwe jest również złożenie aplikacji w Ambasadzie w Kairze.

Przepisy celne

Istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące przywozu i wywozu rzeczy. Z tego powodu, należy zgłaszać w deklaracji celnej informacje o przewożonych wartościowych przedmiotach.

Bezwzględnie zakazany jest wywóz oraz samo posiadanie przedmiotów wykonanych z kości słoniowej.

Inne przepisy

W Sudanie obowiązuje całkowity zakaz przywożenia oraz spożywania alkoholu. Nieprzestrzeganie przepisów w tym względzie grozi nałożeniem kary grzywny. Próby przemytu narkotyków karane są śmiercią. W kraju obowiązuje zakaz fotografowania budynków i miejsc związanych z obronnością kraju, takich jak obiekty wojskowe, mosty czy budynki rządowe.

W Sudanie istnieje obowiązek meldunkowy. Zazwyczaj zajmuje się tym administracja hotelowa lub właściciel kwatery, w którym zatrzymali się turyści.

Linie lotnicze

Sudan Airways

Strona internetowa: www.sudanair.com

Tel. 0187011000

e-mail customerinfo@sudanair.com

Ważne numery

Numer alarmowy ? 112

Pogotowie – (18) 343-2500

Straż pożarna – 774444

Policja ratownicza – 999

Policja turystyczna – 995

Konsulat

Konsulat RP w Chartumie
Konsul Honorowy: Hussein Mohammed Hassan
P.O. Box 1718 Elinaya Hospital,
str. 41 Elamarat
tel.:  (00249 183) 471830