browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kto zamieszkuje Sudan?

Posted by on 29 czerwca 2020

Sudan to państwo, w którym szacuje się, że żyje ponad 40 milionów osób. Kraj jest rozległy i ma skomplikowaną strukturę etniczną. Najwięcej jest oczywiście Arabów. Jest jednak wiele innych grup etnicznych. Kto w takim razie zamieszkuje Sudan?

Arabowie Sudanu

Sudan w większości jest zamieszkiwany przez Arabów. Nie jest to jednak lud jednolity. Najwięcej w Sudanie jest Arabów Sudańskich – ponad 12 milionów. Drudzy pod względem liczebności są Arabowie Ja’alin – ponad 3 miliony. Oprócz tego w Sudanie są także:

 • Arabowie Guhayna
 • Arabowie Baggara
 • Arabowie Shaigiya
 • Arabowie Gawamaa
 • Arabowie Kawahia
 • Arabowie Bedaria
 • Arabowie egipscy
 • Arabowie marokańscy

Arabowie są dominującą kulturowo grupą etniczną Sudanu. Mają oni największy wpływ na wszystkich mieszkańców Sudanu. To oni wprowadzili islam na te tereny. Ocenia się, że Arabowie stanowią ponad 50 procent ludności kraju.

Inne ludy Sudanu

Sudan zamieszkują również inne ludy. Najwięcej wśród nich jest przedstawicieli ludu Bedża – ponad 2 miliony. Zajmują oni północno-wschodnią część Sudanu. Są nomadami, wyznającymi głównie islam i zajmującymi się przede wszystkim hodowlą. Choć są mocno zarabizowani, to zachowują odrębność kulturową, choćby poprzez używany przez siebie język. Również ich poezja jest wysoko ceniona.

Z kolei w południowo-zachodnią część Sudanu zamieszkuje lud Fur. Tradycyjnie zajmowali się oni rolnictwem i hodowlą, acz mieli też rozwinięte garncarstwo, kowalstwo i sztukę. Pod wpływem podbojów Arabów przyjęli jednak wiele elementów ich kultury, przechodząc na islam, a także tworząc sułtanat Dar Fur, który istniał aż do XIX wieku. Do dziś wielu członków ludu Fur wiedzie żywot nomadów zajmujących się hodowlą bydła.

Oprócz dwóch powyższych w Sudanie do najważniejszych mniejszości etnicznych zaliczyć można:

 • Nubijczyków – żyjący w północnym Sudanie, czarnoskórzy, jeden z najstarszych ludów świata;
 • lud Kanuri – mniejszość etniczna zamieszkująca zachód Sudanu, to głównie rolnicy, handlarze o osiadłym trybie życia. Co ciekawe, stosują skaryfikację;
 • lud Fulani – kolejny lud koczowniczy, który zajmuje się hodowlą bydła, kóz i owiec. Są rozpowszechnieni przede wszystkim w Afryce Zachodniej;
 • lud Hausa – pochodzą głównie z Nigerii i Nigru, w Sudanie ocenia się, że żyje ich od stu tysięcy do pół miliona;
 • Amharów – jeden ze starożytnych ludów o bogatej kulturze, związani głównie z Etiopią.

Warto też dodać, że liczną grupą etniczną w Sudanie są… Chińczycy. Jest ich tu co najmniej 6 tysięcy. Znaleźć tu można również niewielką, ale znaczącą pod wieloma względami społeczność grecką. W sumie w Sudanie żyje blisko 600 różnych grup etnicznych.

Comments are closed.